Der har været en del udfordringer med affald på vores matrikel.

Desværre giver det ekstraregninger for os alle, hvis viceværten skal blive ved med at fjerne det regelmæssigt.

Vi vil gerne opfordre til at pap og andet storskrald bestilles til afhentning af Storskrald i Aarhus Kommune.
Den dag ens affald bliver afhentet, kan man med fordel lægge det ud til vejen, men indtil denne dag må man selv stå for opbevaring af ens storskrald.

Vi har en storskærm, som kan benyttes inde i Orangeriet.

Skærmen står i opgangen i nr. 43. Den er låst fast. Nøglen ligger i en nøgleboks i opgang 49. Koden til nøgleboksen er 8011.

Skærmen kan streame via Google Chromecast.

Husk at køre skærmen tilbage og låse den igen efter brug.

Erfaringerne fra det første år viste, at selvom det var en god mulighed for den enkelte beboer, så førte bookingerne til vilde fester til gene for naboerne. Tagterrassen skal være et sted, hvor alle kan gå op og møde deres naboer - uden at der er optaget eller rod fra aftenen før.

På indendørs fællesarealer står AK Rengøring og Sinding & Co. for rengørings- og oprydningsopgaver jævnfør indgået serviceaftale. Man kan følge med i fx hvor tit trapper og elevatorerne rengøres på tavlerne i kælderen ved porten til rampen.

På de udendørs fællesarealer står Buus A/S og Sinding & Co. for faste opgaver som arealpleje og snerydning jævnfør indgået serviceaftale.

De fast aftalte og udførte arbejder betales via det månedlige bidrag til ejerforeningen, mens ikke planlagt eller nødvendig ekstra rengøring/oprydning faktureres særskilt og mod ekstra betaling for Ejerforeningen.